Vrouw&kerk zichtbaarder maken

Per 1 september is Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) benoemd tot directeur van de Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijk Organisatie (VKMO).

23 aug: Geloofsgesprek met Ria Doornbusch

10 augustus benoemde de paus zes vrouwen in Vaticaanse Economische Raad van Toezicht.

9 aug: geloofsgesprek met kosteres Megan

10 juli: Voorzitter Franse bisschoppenconferentie wil stemrecht voor vrouwen bij bisschopensynodes.

Holkje van der Veer was zaterdagavond 4 juli op radio 5 om te vertellen over haar leven en keuzes. Van der Veer was in juni ook op radio 2 over het heilzame onderwerp ‘niksen’. Beide items zijn via de link terug te luisteren.

Op 28 april hield Hendro Munsterman een online college over wel of geen vrouwelijke diakens in de katholieke kerk. Hier is het terug te kijken. 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te vorderen volgen wij de ontwikkelingen in deze rubriek. Aanvullingen zijn welkom! 

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com