top of page

Aan de slag met het thema

We willen bij het Netwerk graag samenwerken met mensen die zich betrokken

voelen bij onze thema’s. Lijkt het je zinvol om op het terrein Vrouw&kerk wat

actiever met ons mee te denken of te doen, meld je dan gerust bij ons aan.

Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze ambitie verder bepalen.

Heb je nog vragen, stel ze gerust info@unkv.online.

Concreet volgen we wat er wereldwijd, in Europa en Nederland gebeurt op dit gebied.

Zie de nieuwsberichten hieronder en bv het initiatief 'vrouw in onze kerk' achter de

knop hierboven. ​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsberichten

Op 2 oktober vierden de Dominicanessen hun eeuwfeest in Frankrijk.

Begin september heeft het Vaticaan twee belangrijke documenten ter voorbereiding van de twee jaar durende wereldsynode over synodaliteit gepubliceerd.  De Nederlandse theologe Myriam Wijlens speelt hierbij een grote rol in het Vaticaan.

In de september Nieuwsbrief van het VVAO schrijven ze over de opkomst van vrouwelijke waarden, ook voor mannen.

In augustus verscheen het boek 'Met de moed der hoop, een geschiedenis van de vrouwen van Bethanie'. De Oecumenische Vrouwensynode maakte een verslag van de presentatie.

Op 18 juni was er een internationale conferentie over vrouwen in de kerk met Nathalie Becquart als spreekster. Kijk deze bijzondere digitale bijeenkomst HIER terug.

In juni is kerkrechtdeskundige Myriam Wijlens benoemd tot adviseur voor de Bisschoppensynode.

Met Pinksteren heeft Paus Franciscus een bisschoppensynode voor de toekomst van de kerk afgekondigd. Het thema is kerkelijke ‘synodaliteit’ Daarmee gaat het over medeverantwoordelijkheid en inspraak van alle gelovigen. Het is een verrassende slinger die de paus vrijdag aan de grote kerkhervorming gaf. De Rooms-Katholieke Kerk wordt vanouds van bovenaf aangestuurd. Bisschoppen hebben het voor het zeggen. Dat leken mee mogen praten, is uitzonderlijk. Franciscus houdt wel van inspraak van gewone gelovigen. Wij, als NKV, willen graag dicht op dit proces zorgen voor een goede inbreng vanuit onze achterban. Meer informatie leest u bijvoorbeeld HIER.

Holkje van der Veer mocht in de Pauscast van radio 5 vertellen over de situatie van vrouwen in de kerk op dit moment. Interessant is ook om terug te luisteren de Pauscast over seksualiteit.

 

Op 30 maart was er een mooie interreligieuze dialoog tussen de Nederlandse rabbijn Marianne van Praag en de Nederlandse theologe Hinke van Abbema, georganiseerd door het VKMO.

De Paus heeft  opnieuw een vrouw aangesteld in een van de commissies. De econoom Zuster Alessandra Smerilli van de Zusters van Don Bosco wordt ondersecretaris Human Development. Sinds vorig jaar coördineerde zij de economische taskforce van de commissie voor COVID-19 van het Vaticaan.

Op 17 maart j.l. waren de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Wij vroegen aandacht voor deze vrouwen, die in onze achterban veel betekenen. 

10 maart 2021: Paus benoemt Nuria Calduch-Benages als secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie.

 

Voor 8 maart, de Internationale Vrouwendag,  maakte de Vrouwensynode deze filmpjes van vrouwen betrokken op religie, maatschappij en emancipatie, ‘dwars door kerkmuren heen.' 

  • Margriet van de Bunt, bestuurslid van de OVS en predikant

  • Eleonora Hoff, predikant in het Belgische Ieper en gepromoveerd in de missiologie

  • Almatine Leene, theoloog des vaderlands in 2021, predikant in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en schrijver van ‘Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen op God lijken’, gebaseerd op haar proefschrift over de positie van vrouwen in de kerk.

  • Rebecca Onderstal, voorzitter van de Vrouwensynode

Kijk de filmpjes hier: https://www.vrouwensynode.nl/videos-vuur-van-de-vrouwenbeweging

In het Geloofsgesprek van 7 maart 2021 spreekt Zr. Angela van de Clarissen van Megen over de aarde en zichtbaarheid van vrouwen in de kerk en haar eigen zoektocht in het leven met 'moed, geloof en vertrouwen'.

Paus Franciscus heeft de Franse theologe Nathalie Becquart (52) benoemd tot ondersecretaris van de Bisschoppensynode. Daarmee wordt zij de eerste vrouw ooit die stemrecht krijgt tijdens een bisschoppensynode.

Volgens een Duits onderzoek worden katholieke vrouwelijke theologen aanzienlijk minder benaderd voor publicaties of als spreker dan hun mannelijke collega’s. Dit zou mede komen door een gebrek aan bewustzijn van deze ongelijkheid, zeggen de onderzoekers.

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft onlangs de theologe Beate Gilles aangesteld als Algemeen Secretaris. Zij is de eerste vrouw in deze functie.

Op 11 januari heeft Paus Franciscus het rooms-katholieke kerkrecht aangepast zodat vrouwen in het vervolg kunnen worden aangesteld als vaste lector of acoliet. Vrouwen konden deze liturgische taken al bij wijze van uitzondering uitvoeren, nu kunnen zij ook vast aangesteld worden.

Op 10 januari sprak de Theoloog des Vaderlands, Almatine Leene, de Nationale Nieuwjaarszegen uit. De EO startte hiermee met een nieuwe traditie in de Kloosterkerk in Den Haag.

Op 16 november deden twee nieuwe zusters Dominicanessen van Neerbosch professie.

Op de Belgische zender Een heeft het programma Durf te vragen een aantal 'straffe' vragen aan zusters gesteld. Die korte interviews vind je hier.

Op 11 oktober kwam in het geloofsgesprek Judith Weijers aan bod.

Op 8 oktober is dit filmpje van de paus uitgestuurd.Op 12 okt ook dit artikel in het Nederlands Dagblad. Er komt meer aandacht voor het aanstellen van vrouwen in verantwoordelijke functies in de kerk.

Op 1 oktober werd Marianne van der Sloot bij het Voorzittersoverleg benoemd tot voorzitter van het VKMO. 

Op 27 september verscheen dit interview in Nederlands Dagblad ‘Priester zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is mijn roeping’ met Zwitserse theologe, Jacqueline Straub.

Op 23 september werd bekend dat in de Time 100 Most Influential People van dit jaar de katholieke non, zuster Norma Pimentel, is opgenomen. Ze is bekend voor het ondersteunen van migranten bij de grens tussen de VS en Mexico.

Per 1 september is aangesteld op de Catharina Halkes Leerstoel Feminisme en Christendom, Mariecke van den Berg.

Per 1 september heeft Mgr.Dr. de Korte drie vrouwen aangesteld voor het organiseren van het gezins- en familiepastoraat. Het betreft Mevrouw Ingrid van Meer-Bollerman en mevrouw Juliëtte de Valk en mevrouw drs. ir. Manon van den Broek.

Per 1 september is Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) benoemd tot directeur van de Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijk Organisatie (VKMO).

10 augustus benoemde de paus zes vrouwen in Vaticaanse Economische Raad van Toezicht.

10 juli: Voorzitter Franse bisschoppenconferentie wil stemrecht voor vrouwen bij bisschopensynodes.

Holkje van der Veer was zaterdagavond 4 juli op radio 5 om te vertellen over haar leven en keuzes. Van der Veer was in juni ook op radio 2 over het heilzame onderwerp ‘niksen’. Beide items zijn via de link terug te luisteren.

Op 28 april hield Hendro Munsterman een online college over wel of geen vrouwelijke diakens in de katholieke kerk. Hier is het terug te kijken. 

Zichtbaarheid van vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te vorderen volgen wij de ontwikkelingen in deze rubriek. Aanvullingen zijn welkom! 

bottom of page