Vrouw&kerk zichtbaarder maken

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te vorderen volgen wij de ontwikkelingen in deze rubriek. Aanvullingen zijn welkom! 

In het Geloofsgesprek van 7 maart 2021 spreekt Zr. Angela van de Clarissen van Megen over de aarde en zichtbaarheid van vrouwen in de kerk en haar eigen zoektocht in het leven met 'moed, geloof en vertrouwen'.

Paus Franciscus heeft de Franse theologe Nathalie Becquart (52) benoemd tot ondersecretaris van de Bisschoppensynode. Daarmee wordt zij de eerste vrouw ooit die stemrecht krijgt tijdens een bisschoppensynode.

Volgens een Duits onderzoek worden katholieke vrouwelijke theologen aanzienlijk minder benaderd voor publicaties of als spreker dan hun mannelijke collega’s. Dit zou mede komen door een gebrek aan bewustzijn van deze ongelijkheid, zeggen de onderzoekers.

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft onlangs de theologe Beate Gilles aangesteld als Algemeen Secretaris. Zij is de eerste vrouw in deze functie.

Op 11 januari heeft Paus Franciscus het rooms-katholieke kerkrecht aangepast zodat vrouwen in het vervolg kunnen worden aangesteld als vaste lector of acoliet. Vrouwen konden deze liturgische taken al bij wijze van uitzondering uitvoeren, nu kunnen zij ook vast aangesteld worden.

Op 10 januari sprak de Theoloog des Vaderlands, Almatine Leene, de Nationale Nieuwjaarszegen uit. De EO startte hiermee met een nieuwe traditie in de Kloosterkerk in Den Haag.

Op 16 november deden twee nieuwe zusters Dominicanessen van Neerbosch professie.

Op de Belgische zender Een heeft het programma Durf te vragen een aantal 'straffe' vragen aan zusters gesteld. Die korte interviews vind je hier.

Op 11 oktober kwam in het geloofsgesprek Judith Weijers aan bod.

Op 8 oktober is dit filmpje van de paus uitgestuurd.Op 12 okt ook dit artikel in het Nederlands Dagblad. Er komt meer aandacht voor het aanstellen van vrouwen in verantwoordelijke functies in de kerk.

Op 1 oktober werd Marianne van der Sloot bij het Voorzittersoverleg benoemd tot voorzitter van het VKMO. 

Op 27 september verscheen dit interview in Nederlands Dagblad ‘Priester zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is mijn roeping’ met Zwitserse theologe, Jacqueline Straub.

Op 23 september werd bekend dat in de Time 100 Most Influential People van dit jaar de katholieke non, zuster Norma Pimentel, is opgenomen. Ze is bekend voor het ondersteunen van migranten bij de grens tussen de VS en Mexico.

Per 1 september is aangesteld op de Catharina Halkes Leerstoel Feminisme en Christendom, Mariecke van den Berg.

Per 1 september heeft Mgr.Dr. de Korte drie vrouwen aangesteld voor het organiseren van het gezins- en familiepastoraat. Het betreft Mevrouw Ingrid van Meer-Bollerman en mevrouw Juliëtte de Valk en mevrouw drs. ir. Manon van den Broek.

Per 1 september is Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) benoemd tot directeur van de Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijk Organisatie (VKMO).

10 augustus benoemde de paus zes vrouwen in Vaticaanse Economische Raad van Toezicht.

10 juli: Voorzitter Franse bisschoppenconferentie wil stemrecht voor vrouwen bij bisschopensynodes.

Holkje van der Veer was zaterdagavond 4 juli op radio 5 om te vertellen over haar leven en keuzes. Van der Veer was in juni ook op radio 2 over het heilzame onderwerp ‘niksen’. Beide items zijn via de link terug te luisteren.

Op 28 april hield Hendro Munsterman een online college over wel of geen vrouwelijke diakens in de katholieke kerk. Hier is het terug te kijken. 

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com