top of page

Doe mee met de vragenlijst en/of organiseer een gesprek

Synodeproject Zij heeft een verhaal

 In zijn toespraak bij de opening van deze synode bad paus Franciscus: "Kom, Heilige Geest. ..., verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.”

 

Uitdrukkelijk nodigt Paus Franciscus vrouwen uit om van zich te laten horen in aanloop naar de bisschoppensynode van 2023. Samen. Dat is het centrale woord voor de Kerk in deze tijd. Want paus Franciscus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de positie van de leken in de kerk, en hoe wij samen meer zichtbaar kunnen worden.

Praat mee op meerdere fronten

Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan ook met elkaar in gesprek over de thema’s van de synode. Je kunt meedoen met verschillende gesprekken maar het initiatief van het Netwerk Katholieke Vrouwen legt de nadruk op de stem en de rol van de vrouw in de kerk. Alle geluiden samen vormen straks het materiaal voor de bisschoppensynode in 2023.

Wat is het synodale proces?

Begin oktober opende paus Franciscus de eerste fase van voorbereiding van de bisschoppensynode in 2023. Deze synode gaat over gemeenschap, participatie en missie. Het is misschien wel het belangrijkste initiatief sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965). Paus Franciscus nodigt iedereen uit voor wat hij omschrijft als een proces waarbij hij alle stemmen in de kerk wil betrekken, inclusief degenen die zijn gemarginaliseerd in de kerk.

 

Jij hebt een verhaal

Wij zien dit als een historisch moment en als een unieke kans om jou uit te nodigen en te stimuleren om je verhaal te laten horen. We nodigen alle vrouwen in de ruimste zin van het woord hiertoe uit. Uit de grote breedte van de rooms-katholieke kerk, ook hen die het gevoel hebben aan de rand te staan of buiten de kerk zijn geraakt. Jouw verhaal doet er toe!

 

Doe Mee!

Je kunt op twee manieren deelnemen aan deze consultatie onder katholieke vrouwen.

Vragenlijst

Vertel je verhaal door de vragen te beantwoorden van onze vragenlijst. Deze wordt geopend tijdens onze talkshow op 17 januari. De vragenlijst is anoniem. Als je dat wilt, kan een e-mailadres ingevoerd worden als contactgegeven. Ook dan worden de antwoorden verder geanonimiseerd verwerkt en gerapporteerd.

De ruimte voor ‘open antwoorden’ is beperkt in de vragenlijst. Wil je meer kwijt naar aanleiding van de vragen, stuur het dan in een mail naar ons mailadres.

Deze vragenlijst is voor vrouwen. Ieder ander die een verhaal of wens wil delen rond het thema vrouw & kerk nodigen we uit om dit te mailen aan ons mailadres. 

Voor mensen die niet vaardig zijn met de computer is de vragenlijst met deze pdf te downloaden om zelf in te vullen en op te sturen. 

.....en gesprek

Organiseer een groepsgesprek met een aantal vrouwen, vriendinnen in je parochie, vriendenkring, vrouwengroep, kbo-afdeling, dispuut, kring. Hier vindt u een opzet voor een bericht in uw parochie-/ledenblad. Bespreek met elkaar de vier vragen. Vul na afloop individueel de vragenlijst in, dat is van belang om het project tot een succes te maken.

​Wij bieden ook deze handleiding voor groepsgesprekken over de synode aan. Met dank aan bisdom Hasselt (Be) en bisdom Haarlem-Amsterdam voor de inspiratie.

 En hoe gaat het dan verder?

Alle antwoorden worden verzameld en verwerkt tot een rapportage en door bisschop De Korte, referent van de Vrouw in de Kerk, meegenomen in zijn verslag naar de landelijke rapportage. De volledige rapportage zullen we publiceren en ook rechtstreeks aanbieden aan de Vaticaanse commissie die de bisschoppensynode 2023 voorbereid. Op vrijdag 8 april in de middag is de afsluiting van deze campagne in de online talkshow.

bottom of page