top of page

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk

van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levens-

houding de volgende zaken van belang vinden:

* Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke

en maatschappelijke thema's;

* Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in

kerk en maatschappij;

* Samenwerken en krachten bundelen met zusterorgani-

saties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

 

Zowel organisaties als individuen zijn welkom bij het net-

werk en van harte uitgenodigd voor activiteiten.

 

Partners/Contacten

Momenteel zijn als groep bij het Netwerk aangesloten: de Konferentie Nederlandse Religieuzen (www.knr.nl), het Katholiek Vrouwen Gilde Houten en de Graalbeweging Nederland (www.degraalbeweging.nl/). In Nederland is het Netwerk lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR, www.nederlandsevrouwenraad.nl/), het Verband  Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO, www.katholieknetwerk.nl) en de Mariënburgvereniging (www.marienburgvereniging.nl/); ook heeft het een kwaliteitszetel in Justice and Peace (www.justiceandpeace.nl/). Een afvaardiging van het Netwerk heeft elk half jaar een overleg met Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Vrouw en Kerk. Daarnaast heeft het contacten met tal van andere organisaties en instellingen, zowel in Nederland als elders. INTERNATIONAAL  is het Netwerk aangesloten bij Andante en de WUCWO.

Achtergrond

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen komt voort uit de Unie NKV, de landelijke koepel van katholieke vrouwenorganisaties. Met het Netwerk wordt een nieuwe weg ingeslagen. Wel wil het Netwerk de rijke traditie van in het verleden door de Unie georganiseerde studiedagen voortzetten en gebruik blijven maken van de vele goede kerkelijke en maatschappelijke contacten, zowel in Nederland als internationaal, die in de loop der jaren door deze organisatie zijn opgebouwd.

Bij het eerste internationale congres in Nederland  deel-den we deze mooie kaart hiernaast uit aan onze gasten: de Zoete Lieve Vrouw (13e eeuws) sinds ca 1380 in de Kathedrale Basiliek van St-Jan te s'Hertogenbosch.

Over ons

regenboogvlag.jpg
DSC03210.JPG

Meedoen

Wil je het Netwerk een gezicht helpen geven; het vergroten? Jij of je groep kunnen meedoen als donateur/vriendin. Voor minimaal € 15,00 per jaar sturen we je op gezette tijden een elektronische nieuwsbrief met actuele informatie. Je krijgt bovendien reductie op de toegangsprijs voor bijeenkomsten. Groepen kunnen zich als lid aanmelden tegen een gereduceerde prijs per persoon. HIER kun je je aanmelden.

Ontmoeting

Het Netwerk wil minstens één keer per jaar een landelijke bijeenkomst organiseren over een levensbeschouwelijk/maat­schappe­lijk thema. We organiseerden tot voor kort fysieke symposia. Sinds corona maken we ook talkshows.

Bestuur

Maria van Schaijik, voorzitter

Annie Beunen-Ossel, penningmeester

Ans Huijbregts-Krijnen, lid

Marie-Louise van Wijk-van de Ven, lid

Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris

​​​Post:                               Financiën:

Achterschouffert 57        NL42 INGB 0001977676

6471 VB Eijgelshoven     t.n.v. Unie NKV, Eijgelshoven

info@unkv.online        

Lees hier ons jaarverslag 2018/2019/helft 2020

Lees hier ons jaarverslag 2020

Ivm ANBI e.d.: voor financiële jaarverslagen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Annie Beunen-Ossel

Holkje van der Veer overleden

Op 6 juni is Zr. Holkje van der Veer overleden. Wij gedenken haar leven en inzet, onder andere voor ons Netwerk met dankbaarheid en grote waardering. De uitvaart is zaterdag 11 juni. Ook te volgen via een livestream. Nadere info over Holkje en het NKV leest u HIER.

bottom of page