top of page

Zingeving en ons leven van alledag

Vrijdagmiddag 14 februari  2020

Dank voor uw komst en belangstelling voor onze ontmoetingsdag

 

Foto's vlnr: voorzitter Maria van Schaijik, Hella van der Wijst, Eva Martens, Holkje van der Veer, Internationaal vertegenwoordiger Marleen Peters.

Foto's doorJoris Leijten joris@joleijt.nl

Woord vooraf aan het verslag: ten tijde van de dag was het onderwerp zingeving iets wat leefde in de media en ons als netwerk bezig hield. We voelden ons wel wat uitzonderlijk door hiermee bezig te zijn. Was dit nu het essentiële onderwerp voor deze tijd? We konden toen nog niet vermoeden hoe we in op dit moment nog meer dan anders met de neus op de feiten worden gedrukt. Wat is angst? Hoe  troost je iemand? Wat kan ik doen? Wat heb ik nodig? Wie ben ik daarin? Hopelijk hebben we elkaar hierbij op weg geholpen met onze ontmoetingsdag.

 

----------------------------------------------

Sfeerverslag

 

Na de reis ontvingen we onze gasten met een lekkere, eenvoudige lunch. De helft van de gasten was nieuw in ons netwerk.  Onze voorzitter, Maria van Schaijik, heette iedereen van harte welkom en stak een kaarsje aan omwille van aandachtigheid voor elkaar.

 

Hella van der Wijst ging in gesprek met de aanwezigen over zingeving, troost, er zijn voor elkaar. Kun je hulp en troost geven? En kun je het ook ontvangen? En wat zijn goede manieren om er te zijn voor elkaar. “Pas op met wat je zegt. Handel vooral. Doe iets. Doe het samen. Doe iets dat fijn is.”

 

Niet praten, maar doen

 

In de theepauze konden we wat doorpraten met elkaar. Nieuwe ontmoetingen en vaste verbanden aanhalen. Daarna sprak Eva Martens. Ze vertelde het verhaal van de Prins en het vogeltje van Oscar Wilde. Het riep vragen op over wat waardevol is in het leven? Wat is geluk?   Klaar staan voor een ander of zelf je eigen leventje leiden? Elkaar aanvullen in afhankelijkheid of je eigen plan trekken wat ook van waarde is. Welke keuzes maak je en waarom? We gingen in gesprek met elkaar en kwamen ook op adem in stilte. Hiermee was de middag echt een oase in de dagelijkse gang van zaken. Even stil staan bij wat ons beweegt  en hoe we daarin elkaar ook vinden.

 

De middag werd afgesloten door Holkje van der Veer, die ons op een ander been zette. Hoe kijken we naar elkaar? Wat vinden we van anderen en van ons zelf? Zijn er onverwachte aanknopings-punten of bronnen waar je inspiratie uit kunt halen.

 

Het was nog een poosje onrustig bij het naborrelen in het Titus Brandsma centrum. We dachten na over een vervolg van deze dag. Fijn om elkaar ontmoet te hebben. Om elkaar te leren kennen. Hopelijk vloeit hier één op één en ook voor ons netwerk veel goeds uit voort.

 

Graag tot ziens!

bottom of page