top of page

             Roemenië, april 2019

             Vrouwen in de kerk maken het verschil 

             Afgevaardigden van het NKV namen deel aan de Assemblee    van Andante, de Europese Alliantie van katholieke vrouwen-organisaties. Zoals gebruikelijk bestond deze uit enkele studiedagen en de driejaarlijkse algemene ledenvergadering. Het thema was dit keer ‘Vrouwen in de kerk maken het verschil’.

 

Prof. Tina Beattie (GB) sprak over de kerk als een huis waar ieder welkom is, zich thuis voelt, en gelijke kansen krijgt om haar/zijn talenten in te zetten. Hoogleraar Kerkgeschiedenis Regina Heyder (D) toonde de vele vrouwen die vanaf het prille begin van het Christendom en op cruciale momenten in de geschiedenis van de katholieke kerk invloed hebben uitgeoefend en functies hebben bekleed. Zuzanna Flisowska (Poolse werkend in Rome als directeur van ‘Voices of Faith’) riep op tot wereldwijde samenwerking van vrouwen om zich te laten horen en zo veranderingen in de kerkstructuur te bewerkstelligen. Boroka Beke (Hoofd van de Gereformeerde Kerk in Roemenië) liet zien dat het ook in haar kerk voor een vrouw niet zo eenvoudig is om op besluitvormende posities te komen.

Bijzondere aandacht

Naast plenaire lezingen en discussies waren er workshops over een veelvoud aan thema’s waaruit de deelnemers konden kiezen. Tijdens de vergadering werd  een nieuw bestuur gekozen; Marleen Peters is daarin nu de afgevaardigde van het NKV en daar zijn we erg blij mee. Daarnaast werden de aandachtsvelden vastgesteld waaraan Andante en haar lidorganisaties de komende drie jaar bijzondere aandacht zullen besteden: Geweld tegen vrouwen en meisjes, Duurzaamheid/ de klimaatcrisis/ eerbied voor Moeder Aarde (n.a.v. ‘Laudato Si’), en de toekomst van onze organisaties (en daarmee van Andante zelf), waarbij ook de invloed van ver(der)gaande digitalisering aan bod zal komen.

Meegedeeld werd dat Andante een aantal organisaties had verloren – enkele omdat deze zichzelf onlangs hadden opgeheven, terwijl bij andere verlies van leden en, mede daardoor, van financiële middelen een rol speelde. Ter vergadering werd een werkgroep gevormd (waarin o.a. onze voorzitter Maria van Schaijik) die zich over het probleem gaat buigen en, op basis van een inventarisatie van ieders situatie, het Andantebestuur zal adviseren.

Al met al was het een inspirerende bijeenkomst met veel gelegenheid tot ontmoeting en onderling gesprek.

Tekst: Marie Louise van Wijk

 

thumbnail_20190425_180636.jpg
thumbnail_IMG_2346.jpg

 Prioriteiten 2019-2022

Op zaterdag was de Generale Assembly.  Op deze dag hebben we 18 leden van nieuwe COCOA gekozen en de prioriteiten van Andante 2019-2022 vast gesteld.

 

  1. Laudato Si

  2. Bestrijden van geweld tegen vrouwen

  3. In ontwikkelingslanden vrouwen hun volledige po-tentieel in de samenleving en in de kerk laten realiseren.

  4. De toekomst van de eigen organisaties.

thumbnail_20190425_172209.jpg
bottom of page