top of page

Reacties:  Zorgen voor zuster Moeder Aarde

Wat maakt u bezorgd wat betreft de aarde en de schepping?

 

De te grote macht van de mens om mooie dingen kapot te maken.

 

Het baart mij zorgen dat we de roep van de aarde niet lijken te horen in het lawaai van ons dagelijkse leven. We leven alsof er geen crises zijn, maar onze levensstijl put de aarde en onszelf uit. Een vernieuwde levensstijl is nodig, die recht doen aan het leven op aarde. (Carla Dik Faber, projecteider Groene Kerken) 

 

Dat de vervuiling maar geen halt toegeroepen kan worden.

De overdadige consumptie op allerlei gebied in de westerse wereld; het systeem van neoliberalisme.

Dat er veel achteruitgang is. Dat de mens steeds meer ruimte inneemt, die ze niet in haar waarde laat. (Matty van Leijenhorst, Laudato Si Alliantie) 

Dat we vergeten zijn dat we deel uitmaken van het grote geheel. (Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris NKV) 

Wat geeft u vreugde wat betreft de aarde en de schepping?

Schoonheid en groei. 

Ik zie talloze initiatieven van kerken en geloofsgemeenschappen, waarmee ze laten zien dat een duurzame levensstijl heel vreugdevol en hoopvol is. Denk bijvoorbeeld aan buurtmoestuinen, repair café's en prikacties in de wijk.(Carla Dik Faber, projecteider Groene Kerken) 

De schoonheid, de rust, de transformatie kracht van al eeuwenoudheid van de natuur.

Nog is de natuur mooi, volop genieten!

Het mysterie van de schepping en al het leven op de aarde

Fluitende vogels, fijne bloemetjes, de onverzettelijkheid en grootsheid van bergen/landschappen. (Matty van Leijenhorst, Laudato Si Alliantie) 

De schoonheid van de lente. De smaak van ons voedsel. de wind in je haren. Alles wat het ons vanzelf geeft. (Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris NKV) 

Hoe geeft u zelf vorm aan die betrokkenheid? 

Geen auto, geen vlees, geld voor Milieudefensie.

Met het team van GroeneKerken willen we de lokale groene kerken inspireren en aanmoedigen om het kerk-zijn te vergroenen. Er is veel behoefte aan bezinning en inspiratie op het thema groen en geloven en daarvoor bieden we ook handvatten. (Carla Dik Faber, projecteider Groene Kerken) 

Mensen meenemen in de natuur, wandelend en mensen wijzen op de natuur en zijn kracht en pracht.

Voor mijzelf en mijn huisgenoten heel milieu bewust leven.

Oog hebben voor de schoonheid van de schepping; enige soberheid.

Biologisch eten/producten kopen, weinig buitenverlichting, zo min mogelijk verharding in de tuin. Veel gebruik maken van fiets en ov. (Matty van Leijenhorst, Laudato Si Alliantie) 

Ik probeer de verhalen te delen, lekker vanuit de basis te koken, te genieten van eenvoudige dingen. Wandelen. Fietsen. (Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris NKV) 

 

Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Zorg voor de schepping behoort tot het hart van het christelijk geloof. Ons netwerk bestaat uit kerken van allerlei denominaties, ook katholiek. Ik denk dat we veel kunnen leren vanuit de katholieke sociale leer, in het bijzonder de encycliek Laudato Si'. We hopen dat we jullie netwerk inspiratie bieden om in jullie eigen parochies aan de slag te gaan met het thema zorg voor de schepping. (Carla Dik Faber, projecteider Groene Kerken) 

 

Wellicht kan ik bijdrage leveren in bestuur, projecten, verbindingen maken.

Meer duidelijkheid geven over 'groene kerken' zodat ook Katholieke kerken hieraan mee doen.

Elkaar bemoedigen en laten zien: het kan anders, je bent niet gebonden aan het systeem. (Matty van Leijenhorst, Laudato Si Alliantie) 

Delen van goede maaltijd en mooie verhalen. Ook politiek en maatschappelijk is dat belangrijk. Zorgen dat wandelen en fietsen fijn is. Helpen bij de buurtmoestuin. (Carin Hereijgers, ambtelijk secretaris NKV) 

bottom of page