top of page

Nederlandse Katholieke Vrouwen vertegenwoordigd in Praag

foto's van Laetitia van der Lans, Hendro Munstermann (ND) en Simon Evers.

 

9 februari 2023

 

Bij de werksessie om het einddocument in Praag vast te stellen, had Monique van Dijk-Groeneboer een mooie bijdrage om vrouwen zichtbaar te maken. HIER kunt u deze terugkijken.

7 februari 2023

Er is op 7 februari (kerk)geschiedenis geschreven. Prof. Monique van Dijk sprak een geweldige bijdrage uit namens de Nederlandse katholieken bij de ‘Synode over synodaliteit’ in Praag, met aandacht voor de participatie van vrouwen, diversiteit in de kerk en zó veel meer! Kijk HIER de toespraak die Monique van Dijk-Groeneboer in Praag hield.

 

In 'ND Katholiek' schreef Hendro Munstermann: In Praag is de Europese bijeenkomst van Katholieke Kerken in de 39 landen van ons continent in volle gang. Voor het Nederlands Dagblad ben ik erbij. Het is bijzonder om te zien hoe het christelijk geloof in zijn katholiek vorm in het Noorden, Zuiden, Westen en Oosten van ons continent wordt beleefd. We ontmoeten hier katholieken uit Roemenië, Ierland, Luxemburg, Oekraïne, Litouwen, Griekenland, Zweden en Portugal. En alles wat er tussenzit. 

 

De Nederlandse delegatie bestaat uit vier personen (zie eerste artikel hieronder). Zij zijn enthousiast aan de beraadsla-gingen begonnen. Prof. Monique van Dijk-Groeneboer presenteerde zojuist hier in Praag, namens de gehele NL-delegatie, de Nederlandse inbreng tijdens de Europese ontmoeting van de wereldwijde RK-Synode. Het was wat mij betreft inhoudelijk een van de beste bijdragen tot nu toe. Morgen meer in de krant, later vandaag al op de site als onderdeel van mijn synodeverslag.  Ondertussen zijn hieronder al twee artikelen te lezen die vertellen waar het bij deze historische synode-bijeenkomst over gaat. De komende dagen ga ik de vinger aan de pols houden.

Ook de Dominicanen schrijven erover: 'Het dominicaanse gehalte aan de Nederlandse vertegenwoordiging is groter, met Lisette van Oordt, beleidsmedewerkster van de dominicanessen van Voorschoten, en daarnaast lekendominicaan Dominicus Kamsma in de digitale delegatie. Naast bisschop Van den Hende is prof. Monique van Dijk-Groeneboer, leider van het door de overleden dominicanes Holkje van der Veer gestimuleerde synodeonderzoek ‘Zij heeft een verhaal’, lid van de vierkoppige Nederlandse afvaardiging.'

5 februari 2023

Van 5 tot 12 februari vindt in Praag (Tsjechië) de Europese Synodale Continentale vergadering plaats. Het is de volgende belangrijke stap in het synodale proces dat in 2021 door paus Franciscus in gang is gezet. Vanuit alle landen van Europa is er een delegatie van vier personen aanwezig, daarnaast nemen 10 personen per land online deel aan de gesprekken.

Professor Monique van Dijk naar Praag

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is er trots op dat Monique van Dijk – Groeneboer, onderzoeksleider van het synodeonderzoek ‘Zij heeft een verhaal’ een van de vier Nederlandse afgevaardigden is in Praag. De delegatie bestaat verder uit mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, pater Richard Steenvoorde OP en mw. Lisette van Oordt, beleidsmedewerkster bij de Dominicanessen van Voorschoten.

 

Onderzoeksleider synoderapport ‘Zij heeft een verhaal’

Monique van Dijk – Groeneboer is hoogleraar praktische theologie aan de Tilburg School of Theology en vicedecaan van de faculteit. Zij schreef het onderzoeksrapport ‘Zij heeft een verhaal’ naar aanleiding van de reacties van 2230 Nederlandse katholieke vrouwen op de synodevragenlijst. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om vrouwen in alle geledingen van de kerk te waarderen en een serieuze positie te geven. Monique van Dijk:

 

“Ik ben verheugd dat ik deel uit maak van de Nederlandse delegatie en dat ik daarbij stem mag geven aan de groepen die gewoonlijk geen stem hebben in de kerk. In Praag wil ik op een constructieve manier het verhaal van alle vrouwen die hun stem hebben laten horen in ons onderzoek verder laten klinken ook naar andere landen. Ik hoop terug te komen met veel inspiratie om de synodale kerk in Nederland verder te brengen.”

Input voor de Nederlandse delegatie

In Praag wordt gesproken over het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’, dat in oktober vorig jaar verscheen. Dat werd aan bisschoppen wereldwijd verstuurd met de vraag om er opnieuw met mensen over in gesprek te gegaan. Het Netwerk Katholieke Vrouwen organiseerde samen met het bisdom Den Bosch, het Netwerk Katholieke Vrouwen en de KNR een webinar over dit document en verzamelde de reacties. De samenvatting daarvan is aangeboden aan de Nederlandse delegatie.

 

Synodale dagen in Luxemburg

 

Een 50-tal theologen en mensen die in de pastorale praktijk bezig zijn rond synodaliteit kwam midden januari bijeen in Luxemburg. Ze wisselden ervaringen uit en formuleerden met elkaar een reflectie over synodaliteit voor de bijeenkomst in Praag. Laetitia van der Lans was een van de deelnemers met onder meer de Tsjechische theoloog Thomas Hàlik, Erik Borgman en Jos Moons sj. Het slotstuk van deze synodale studiedagen is hier te vinden.  

Volg de continentale bijeenkomst in Praag

 

Via de website https://prague.synod2023.org/en/ is de bijeenkomst in Praag deels via livestream te volgen. Ook het programma en documenten zijn op deze site te vinden. Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen volgen we de bijeenkomst in Praag met belangstelling en grote betrokkenheid. We wensen Monique van Dijk – Groeneboer en de overige leden van de Nederlandse delegatie (live en online) veel wijsheid, inspiratie en vreugde van de Heilige Geest.

bottom of page