afbeelding AVP.png

Katholieke Vrouwen Café 

Op 17 januari maakten we een talkshow om ons synode-project 'Zij heeft een verhaal' te lanceren. Dit deden we samen met Mgr. de Korte, Laetitia van der Lans, Marjolijne de Maine, Suzanna Louwerse en Sieneke Spiegel. Lees er meer over op onze projectsite: www.unkv.online/synode. 

Op 19 november maakten we een talkshow met aandacht voor het eeuwfeest van stichting Melania.  Mgr. De Korte en Laetitia van der Lans over het proces rond de bisschoppen-synode voor een synodale kerk 2023. Marleen Peters vertelde over onze Europese zusterorganisaties van Andante. En Enaam Ahmed Ali, VN vrouwenvertegen-woordigster vanuit de NVR voor 2022,over de impact die het klimaat en technologie hebben op het welzijn en de sociaaleconomische positie van vrouwen wereldwijd.

Op 19 maart 2021 maakten we een talkshow de VKMO vrouwen Carlien Geelkerken en Marianne van der Sloot, Mgr. de Korte en Eva Martens over Laudato Si, Laetitia van der Lans over vrouwen in de kerk en Claartje Kruijff over haar boek 'Stevig staan in een kwetsbare wereld'.