afbeelding AVP.png

Katholieke Vrouwen Café 19 nov 14.00 uur

cafe.png

 

 

 

Op 19 november gaan we nogmaals digitaal een levendige talkshow op You Tube, in gesprek met een aantal interessante persoonlijkheden.

In anderhalf uur geven we een kijkje in de actualiteit met aandacht voor het eeuwfeest van stichting Melania. Daarnaast zijn te gast: Mgr. De Korte en Laetitia van der Lans om te spreken over het proces rond de bisschoppensynode voor een synodale kerk 2023.

Na de pauze vragen we Enaam Ahmed Ali, VN vrouwenvertegenwoordigster vanuit de NVR voor 2022, naar de impact die het klimaat en technologie hebben op het welzijn en de sociaaleconomische positie van vrouwen wereldwijd bij techniek en klimaat in relatie tot de islam en emancipatie. 

De presentatie zal in handen zijn van Holkje van der Veer en Carlien Geelkerken.