top of page

Interreligieuze Klimaatviering
6 november 2021 Westerkerk Amsterdam 11.30-12.30 uur

 

Op zaterdag 6 november organiseerde de Klimaatcrisis Coalitie een grote landelijke klimaatdemonstratie in Amsterdam. De organisatie streefde ernaar dit tot het grootste klimaatprotest ooit te maken. Dit klimaatprotest onderstreept het belang van de VN-klimaatconferentie COP26, die in Glasgow plaatsvindt van 1 t/m 12 november a.s.

 

Voorafgaand aan de demonstratie organiseerde de Interreligieuze Klimaat & Geloof-groep een viering in de Westerkerk voor gelovigen van alle religies die aan de demonstratie deelnemen.De Klimaat & Geloof-groep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden en christenen, deed dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. De groep werd ondersteund door Milieudefensie. De viering in de Westerkerk werd gehost door Herman Koetsveld, predikant van de Westerkerk. Het thema was:

‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en verschillende kunstenaars werkten aan de viering mee:

Herman Koetsveld (host, predikant Westerkerk)

Enis Odaci (bijdrage vanuit islam)

Shemaraiah Baddoo (14, namens toekomstige generaties)

Anne-Maria van Hilst (bijdrage vanuit jodendom)

Evan Bogerd (orgelspel)

Berthe Jansen (bijdrage vanuit boeddhisme)

Karishma Datai (bijdrage vanuit hindoeïsme)

Marco Oostdijk (bijdrage vanuit humanisme)

Noor Blokhuis (bijdrage vanuit klimaatactivisme)

 

De Interreligieuze Klimaat & Geloof-groep wil zo een dringend appel doen op politiek en samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze doet een beroep op onze politieke vertegenwoordigers om nu door te pakken op de klimaatconferentie in Glasgow. De tijd dringt!

Nadere info: https://milieudefensie.nl/actueel/kom-naar-de-interreligieuze-klimaatviering-op-6-november

Media-aandacht:

Voorafgaand aan de viering verscheen dit artikel in Nederlands Dagblad en op NieuwWij.

In Trouw verscheen op de dag zelf dit artikel. En op NieuwWij dit artikel.

Op de dag zelf had het NOSjournaal een item over de viering. (vanaf 5.43 min)

En op de dag erna werd de viering besproken in 'Dit is de zondag' van Radio 1. .
bottom of page