Klimaat&Geloof                          

Aan de slag met het thema

We willen bij het Netwerk graag samenwerken met mensen die zich betrokken voelen bij onze thema’s. Lijkt het je zinvol om op het terrein Vrouw&kerk wat actiever met ons mee te denken of te doen, meld je dan gerust bij ons aan. Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze ambitie verder bepalen. Heb je nog vragen, stel ze gerust info@unkv.online.

Stand van zaken

Sinds het Klimaatalarm in maart 2021 zijn wij betrokken bij de projectgroep Klimaat & Geloof van Milieudefensie. Momenteel doen we zo mee met  de Klimaatwake. Tijdens de gehele formatieperiode wordt er gewaakt voor het klimaat. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. Zo wordt de formerende partijen gevraagd om de hoop op een leefbare toekomst niet te laten uitdoven. Wij waakten al mee. En u kunt het ook doen.

​​​​Via de Klimaat & Geloof groep haakten we aan bij de groep Schepping & Duurzaamheid in oprichting bij de Raad van Kerken. In hun advies aan de formateur is nadrukkelijk ook aandacht voor klimaat en milieu. Daarnaast zijn we aangehaakt bij de Laudato Si groep

 

In al die groepen zijn merendeels vrouwen actief. Toch heeft de Nederlandse Vrouwenraad nog weinig aansluiting bij dit onderwerp. We hebben aangeboden om hier een verbinden factor te willen zijn, zeker nu de NVR een nieuwe VN vrouwenvertegenwoordiger, Enaam Ahmed Ali, heeft gekozen, die klimaat ook in haar aandachtsgebied heeft.

 

 

l

 

Enaam Ahmed Ali.jpg
verkiezingen.jpg
Laudato Si gebed

Dit gebed wordt wereldwijd door katholieke

gelovigen gebeden op 11 maart a.s. op de

dag voor Green Faith, Doe mee.

 

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.