top of page

 Klimaat&Geloof                          

Aan de slag

We willen bij het Netwerk graag samen-

werken met mensen die zich betrokken

voelen bij onze thema’s. Lijkt het u zinvol

om op het terrein Klimaat&Geloof wat actiever

met ons mee te denken of te doen, meldt u

dan gerust bij ons aan. Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze

ambitie verder bepalen. Hebt u nog vragen,

stel ze gerust info@unkv.online.

 

Sinds het Klimaatalarm in maart 2021 zijn wij betrokken bij de projectgroep Klimaat & Geloof van Milieudefensie, de Raad van Kerken groep Schepping & Duurzaamheid, de Klimaatwake en de Laudato Si Alliantie.

In al die groepen zijn merendeels vrouwen actief. Toch heeft de Nederland-se Vrouwenraad nog weinig aansluiting bij dit onderwerp. We hebben aangeboden om hier een verbinden factor te willen zijn, zeker nu de NVR een nieuwe VN vrouwenvertegenwoordiger, Enaam Ahmed Ali, heeft gekozen, die klimaat ook in haar aandachtsgebied heeft. Ze was te gast geweest bij onze talkshow van 19 november a.s.

Doorlopende mogelijkheden

Bidden

Een internationale coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Gebedsvoorbeelden kunnen gratis gedownload en vertaald worden: https://www.prayandact4climate.org/prayers

Klimaatdienst houden

Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping. Liturgisch materiaal kan gratis gedownload en vertaald worden: https://kerkenmilieu.nl/category/inspiratie/vieren | https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping | https://seasonofcreation.org/resources | https://sustainable-preaching.org

Zie voor een verder overzicht van praktische informatie: kerk&milieu

Klink HIER voor een documentaire over de relatie tussen de schepping en onszelf.

Mounir Samuel schreef het boek 'Jona zonder walvis. Een profetie voor Nederland', waarin hij het verband legt tussen de  klimaatcrisis, internationale rechtvaardigheid en religieus houvast daarbij.

Wat wordt er allemaal georganiseerd door en voor kerken? En wat kunnen individuele kerkleden bijdragen?

 

Activiteiten

Op  de Floriade in Almere is de Tiny Church  aanwezig. T/m 9 okt te bezoeken. Er worden ook evenementen georganiseerd. 

Op 19 juni organiseerde de interreligieuze Klimaat&Geloof groep een Klimaatviering in de Laurenskerk in Rotterdam. De viering is via  deze livestream terug te zien.

De maand van de schepping is van 1 september t/m 4 oktober. Op de website van de Nederlandse Laudato Si Alliantie vindt u tips voor de liturgie. Internationaal is er ook een activiteitengids gemaakt.

Op 18 november organiseert de Laudato Si Alliantie een evenement aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nadere info volgt.

--------------------

We waren actief voor de Klimaattop Glasgow

 

Van 30 september tot 11 oktober 2021 kwam de Oecumenische klimaatpelgrimstocht van Polen naar Glasgow, door Nederland. We waren zelf betrokken bij de organisatie van  de pelgrimstocht, van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. De pelgrims namen een internationale petitie mee die ook in Nederland kan worden getekend.

Op 29 oktober 2021 maakte het Katholiek Nieuwsblad een speciale openbare klimaateditie met aandacht voor de vergroening van kloosters en parochies, vastenactie en klimaatontheemden en een interview met Trees van Montfoort, bekend van haar boek 'Groene theologie'.

Vanuit de Raad van Kerken hebben we drie betrokken mensen geinterviewd over hun inzet bij de Klimaattop. Het gaat om Marijke van Duin, Atie de Vos, Johan van Dale.

Op 6 november 2021 hielpen we met de organisatie van  een interreligieuze viering in de Westerkerk met als titel ' geef de aarde door - in hemelsnaam!

De viering was goed gelukt en kreeg veel media-aandacht.

Na de klimaattop evalueerden we met onze samenwerkingspartners over hoe we verder gaan. Ook daar kunt u aan meedoen.

bottom of page