Klimaat&Geloof  11-14 maart    

Laudato Si gebed

Dit gebed wordt wereldwijd door katholieke

gelovigen gebeden op 11 maart a.s. op de

dag voor Green Faith, Doe mee.

 

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Colofon:

Klimaat & Geloofgroep,

Raad van Kerken,

GroeneKerken,

Groene moslims,

NieuwWij,

Kerken PKN Amsterdam,

A Rocha,

Micha Nederland,

Laudato si’-werkgroep Nederland,

Netwerk Katholieke vrouwen,

Raad van Kerken,

Kerk in Actie

 

Dit Klimaat-weekend wordt ondersteund door:

Milieudefensie,

FNV,

Greenpeace,

DeGoedeZaak,

Extinction Rebellion,

Code Rood,

Fridays For Future,

Fossielvrij NL,

Oxfam Novib,

De Woonbond

Grootouders voor het Klimaat

Informatie: Noor Blokhuis

Aanmelden kan via ons info@unkv.online en/of noor.blokhuis@milieudefensie.nl

https://klimaatmars2021.nl

Van 11 tot en met 14 maart kan ieder zich kan uitspreken voor

het klimaat.

 

Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld om politieke partijen

richting de verkiezingen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeen-schap mee te denken en mee te doen aan dit klimaatweekend. Dat is allereerst mogelijk door deze oproep te verspreiden en mensen te inspireren en te ondersteunen.

Wat kan u doen in het klimaat-weekend?

In deze Covid-tijd is het niet mogelijk met elkaar de straat op te gaan, zoals 2 jaar geleden. Dit keer moeten we vanuit onze eigen huizen onze ongerustheid laten horen. Dat kan bijvoorbeeld door:

 1. Het houden van een religieuze viering in uw eigen geloofsgemeenschap waarin stil wordt gestaan bij de situatie van de aarde.

 2. Een oproep uit laten gaan voor gebed voor mensen, dieren en schepping wereldwijd die nu al lijden door klimaatverandering.
  En voor politici en bedrijven om met wijsheid hun verantwoordelijkheid in daden om te zetten.

 3. De klokken luiden of op een andere manier alarm slaan om de urgentie te laten klinken. 

 4. De Livestream van het landelijk klimaatalarm te volgen op zondagmiddag 14 maart. Tussen 14.00 en 15.00 uur.

 5. Een bericht te plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram etc Hier volgen een aantal voorbeeldzinnen:

 • ‘Ik maak mij ongerust over de opwarming van de aarde en daarom roep ik politieke partijen op om hun voorgenomen klimaatplannen daadwerkelijk uit te voeren! #klimaatalarm #sacredearth

 • ‘Ik ga dit weekend een bankrekening openen bij een groene bank’  # klimaatalarm #sacredearth

 • ‘Ik bel vandaag Shell om er bij hen op aan te dringen zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden’ #klimaatalarm #sacredearth

 • ‘Vandaag plant ik een boom, zodat meer CO2 kan worden opgeslagen’ #klimaatalarm #sacredearth

U kunt ook een religieuze zin of quote uit uw eigen geloofsovertuiging nemen om op social media te posten. Bijvoorbeeld:

 • Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  van waar komt mijn hulp?
  Mijn hulp komt van de Eeuwige God
  die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121 #klimaatalarm #sacredearth

 • Onze hulp is de naam van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 128 #Klimaatalarm #sacredearth

 • Ons gemeenschappelijke huis, de aarde, is ook als een zus met wie we het bestaan delen – Paus Franciscus

 • De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht – Mahatma Gandhi #klimaatalarm #sacredearth

 • Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen. – Prins Claus #klimaatalarm #sacredearth

 • I’m in love with mother earth – Thich Nhat Hanh

 • “Er is geen bewegend schepsel op aarde, noch een vogel die op zijn vleugels vliegt, of het behoort tot een gemeenschap zoals die van jullie.” Koran  (6:38) #klimaatalarm #sacredearth

 • “En God is het Die u op aarde als gevolmachtigden heeft aangesteld, en God heeft sommigen van jullie in rang boven anderen verheven [sommigen rijker, sterker], opdat God u met hetgeen God u heeft voorzien, moge beproeven [elk naar vermogen].” Koran (6:165) #klimaatalarm #sacredearth

 • “En niets ter grote van het gewicht van een atoom (of een kleine mier) is voor God op de aarde of in de hemel verborgen. ” Koran (10:61) #klimaatalarm #sacredearth

Er komt nadere informatie over de livestream vieringen en bijeenkomsten die in het weekend worden gehouden, oecu-menisch, interreligieus, verbonden. Meer informatie volgt nog.

Wij hopen dat dit alarm van harte geslagen en gehoord zal worden. Het gaat tenslotte om de conditie van het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen: ons gemeenschappelijke huis, de aarde! Vanuit dit besef van urgentie doen we aan iedereen in Nederland de oproep om mee te doen vanaf 11 maart aan het nationale klimaatalarm én aan de wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die ons inspireert tot bewustwording en actie.

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com