Klimaat&Geloof                          

Aan de slag

We willen bij het Netwerk graag samen-

werken met mensen die zich betrokken

voelen bij onze thema’s. Lijkt het je zinvol

om op het terrein Vrouw&kerk wat actiever

met ons mee te denken of te doen, meldt u

dan gerust bij ons aan. Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze

ambitie verder bepalen. Hebt u nog vragen,

stel ze gerust info@unkv.online.

 

Stand van zaken

Van 1-12 november 2021 wordt in Glasgow, VK, de 26e klimaattop van de Verenigde Naties gehouden (COP 26). Het is de bedoeling dat de 190 deelnemende landen de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord (2015) omzetten in concreet beleid. Meer dan 30 geestelijke leiders van meerdere religies ondertekenden op de feestdag van Franciscus in Rome een verklaring 'maak van deze tuin geen woestijn' in dit kader voor de klimaattop. Zie voor een overzicht de website van kerk&milieu en hiernaast.

Sinds het Klimaatalarm in maart 2021 zijn wij betrokken bij de projectgroep Klimaat & Geloof van Milieudefensie, de Raad van Kerken groep Schepping & Duurzaamheid en de Laudato Si groep. In aanloop naar de Klimaatop in Glasgow organiseren we samen activiteiten.

We doen soms mee met de Klimaatwake. Tijdens de gehele formatieperiode wordt er gewaakt voor het klimaat. Overdag bij het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. U kunt ook meedoen.

In al die groepen zijn merendeels vrouwen actief. Toch heeft de Nederland-se Vrouwenraad nog weinig aansluiting bij dit onderwerp. We hebben aangeboden om hier een verbinden factor te willen zijn, zeker nu de NVR een nieuwe VN vrouwenvertegenwoordiger, Enaam Ahmed Ali, heeft gekozen, die klimaat ook in haar aandachtsgebied heeft. Ze is te gast bij onze talkshow van 19 november a.s.

Doorlopende mogelijkheden

 

Bidden

Een internationale coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Ook hier kan de internationale petitie getekend worden. Meer info: https://www.prayandact4climate.org Gebedsvoorbeelden kunnen gratis gedownload en vertaald worden: https://www.prayandact4climate.org/prayers

Klimaatdienst houden

Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping en COP 26. Veel kerken in gastland Groot-Brittannië doen dat ook. Liturgisch materiaal kan gratis gedownload en vertaald worden: https://kerkenmilieu.nl/category/inspiratie/vieren | https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping | https://seasonofcreation.org/resources | https://sustainable-preaching.org

Zie voor een verder overzicht : kerk&milieu

Flyer_InterreligieuzeKlimaatviering_versie04
Flyer_InterreligieuzeKlimaatviering_versie04

press to zoom
geef de aarde door
geef de aarde door

press to zoom
Banners_klimaatpelgrimtocht_datum-1024x576
Banners_klimaatpelgrimtocht_datum-1024x576

press to zoom
Flyer_InterreligieuzeKlimaatviering_versie04
Flyer_InterreligieuzeKlimaatviering_versie04

press to zoom
1/8
Agenda richting Klimaattop
1-12 november, Glasgow

Kerken roepen op tot klimaatgerechtigheid

Wat wordt er allemaal georganiseerd door en voor kerken? En wat kunnen individuele kerkleden bijdragen?

Activiteiten

 

Van 30 september tot 11 oktober kwam de Oecume-nische klimaatpelgrimstocht van Polen naar Glasgow, door Nederland. We waren zelf betrokken bij de organisatie van  de pelgrimstocht, van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. De pelgrims nemen een internationale petitie mee die ook in Nederland kan worden getekend. De petitie zal worden aangeboden aan de voorzitter van de klimaattop in Glasgow (COP 26). Info en tekenen:

 

 

 


 

6 – 29 oktober:

The Climate Miles van Urgenda. Voettocht van Groningen naar Glasgow. Info en aanmelding: https://theclimatemiles.nl

 

Op 29 oktober maakt het Katholiek Nieuwsblad een speciale openbare klimaateditie.

 

6 november: Interreligieuze Klimaat-viering in de Westerkerk

 

Op 6 november wordt in vele landen een grote Klimaatmars gehouden. De organisatie in Nederland is in handen van een brede klimaatcoalitie onder leiding van Oxfam Novib. Kerkleden en -groepen doen eraan mee. De start van de Nederlandse mars is in Amsterdam.

In het voorprogramma van de mars vindt een interreligieuze viering in de Westerkerk plaats mede georganiseerd door ons Netwerk als deelnemer van de Klimaat&Geloof groep van Milieudefensie.

7 november: Oecumenische dienst COP 26:

De Wereldraad van Kerken organiseert een oecumenische viering tijdens COP 26 in de St. Mungo’s kathedraal in Glasgow. Mogelijk is deze te volgen via een livestream. Meer informatie voor kerken over COP 26 (in het Engels) is te vinden op https://archedinburgh.org/wp-content/uploads/A-Briefing-for-Faith-Communities-and-Actions-for-COP26.pdf