Om te lezen:

"Wat is wijsheid: schepping als leerschool voor ander mensbeeld, barmhartigheid en hoop" van Z.K.H.

Prins Carlos de Bourbon de Parme, emeritus-hoogleraar Sylvester Eijffinger en hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie

Paul van Geest.

Sophie van Bijsterveldt schreef een artikel waarin ze aangeeft dat deze crisis kan leiden tot het herwaar-derenvan het oude normaal.

"Kerk in tijden van corona"  Met Herman Van Rompuy, Gerard de Korte, Hilde Kieboom, Erik Borgman, René de Reuver, Sam Goyvaerts, Kris Gelaude, Lode Van

Hecke, Nynke Dijkstra, Jos Moons, Kolet Janssen, Anton ten Klooster, Bram van de Beek en Mirjam Spruit

Binnenkort verschijnt het boek "Het verdriet van Brabant" van de hand van Mgr.Dr. Gerard de Korte.

Om te kijken:

Op 19 september was een landelijke herden-kingsdienst voor alle overleden religieuzen

in de periode van 1 maart t/m 31 augustus

2020. Hier kunt u de dienst terugkijken.

De paus heeft een bijzonder Urbi et Orbi uitge-sproken. De uitzending hiervan kunt u hier

terug kijken.

Allerlei religieuze leiders in Nederland

maakten een boodschap voor hoop

en vertrouwen.

Heer, samen met velen richt ik mij tot U,

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com