top of page

Om te lezen:

Het Albertinum Genootschap kan haar lezingen

niet meer live organiseren. Zodoende publiceren ze

nu elke week een lezing op hun website

God, mens en de corona, een filosofische reflectie

Op 26-11-2020 Auteur: dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De bijbel kan zeggen dat ziekte en dood door de zonde in de wereld zijn gekomen, volgens de filosofen horen ze gewoon bij alle leven en staan ze in dienst van het overleven van de soort., menselijk en niet menselijk.

Virussen: speciaal Covid-19 (Sars-CoV2)

Op 03-12-2020 Auteur: drs. Rob van Woerkom, oud-docent biologie aan het Notre Dame des Anges in Ubbergen.

Dit essay is een heel informatieve ‘virussenspecial’. De vraag naar wat een virus is brengt de mens allereerst terug naar zijn plaats in de natuur.

God en de Corona-crisis

Op  10-12-2020 Schrijver: prof. dr. Nico Schreurs, oud-hoogleraar dogmatische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

De coronacrisis roept bij veel mensen de vraag op naar de relatie tussen het kwaad van de pandemie en het geloof in God.

Holkje van der Veer in Trouw en in een podcast over haar omgang met de coronatijd. O.a. over de vrijheid die je kunt voelen bij het krijgen van het coronavaccin, een loopplank uit de Ark van Noach.

"Wat is wijsheid: schepping als leerschool voor ander mensbeeld, barmhartigheid en hoop" van Z.K.H.

Prins Carlos de Bourbon de Parme, emeritus-hoogleraar Sylvester Eijffinger en hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie

Paul van Geest.

Sophie van Bijsterveldt schreef een artikel waarin ze aangeeft dat deze crisis kan leiden tot het herwaar-derenvan het oude normaal.

"Kerk in tijden van corona"  Met Herman Van Rompuy, Gerard de Korte, Hilde Kieboom, Erik Borgman, René de Reuver, Sam Goyvaerts, Kris Gelaude, Lode Van

Hecke, Nynke Dijkstra, Jos Moons, Kolet Janssen, Anton ten Klooster, Bram van de Beek en Mirjam Spruit. We maakten een recensie.

Onlangs verscheen het boek "Het verdriet van Brabant" van de hand van Mgr.Dr. Gerard de Korte.

Om te kijken:

Op 19 september was een landelijke herden-kingsdienst voor alle overleden religieuzen

in de periode van 1 maart t/m 31 augustus

2020. Hier kunt u de dienst terugkijken.

De paus heeft een bijzonder Urbi et Orbi uitge-sproken. De uitzending hiervan kunt u hier

terug kijken.

Allerlei religieuze leiders in Nederland

maakten een boodschap voor hoop

en vertrouwen.

Heer, samen met velen richt ik mij tot U,

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

bottom of page