top of page

Opstaan tegen geweld tegen vrouwen

Op 17 november wordt een oecumenische viering gehouden met het thema "Opstaan tegen geweld tegen vrouwen"

Deze viering wordt georganiseerd door de Mgr. Schraven Stichting, Vincent DePaul Center, Zusterwerk, KNR, Zinsverband/Mamre, Netwerk Katholieke Vrouwen.

Plaats en tijd: Kapel Franciscanen te 's-Hertogenbosch, 13.30–16.00u. Informatie: eucumenischmiddaggebed@gmail.com

 

Het is belangrijk dat niet alleen individuele betrokken christenen het opnemen voor vrouwen, maar dat de kerken dit ook doen. Deze viering wordt onder andere voorbereid door de Mgr. Schraven Stichting. Mgr. Frans Schraven (1873--1937) uit Lottum was een bisschop die ten tijde van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937--1945) in China werkte.  Veel Chinezen hadden een toevlucht gezocht in zijn missiepost in Zhengding maar toen de Japanners due stad veroverd hadden, eisten ze de vrouwen op als buit. Mgr. Schraven weigerde en hij en zijn 8 metgezellen werden vermoord.

 

Toch bereikte hij waarvoor hij zijn leven over had: de vrouwen waren veilig. En het riep veel protesten op waardoor Japan zich beter hield aan internationale bepalingen.Mgr. Schraven was niet de enige, en ook nu zijn er mensen die opkomen voor vrouwen in kwetsbare posities. Tijdens dit middaggebed horen we hun verhaal.   

bottom of page