Tips: agenda

Ons eigen Symposium is vrijdag 14 februari 2020

Zoektocht naar de zin van en in het leven

Op deze vrijdagmiddag onderzoeken we de aantrekkings-kracht van de zoektocht naar de zin van het leven, zoals ook verwoord door Claartje Kruijff en Fokke Obbema in de Volkskrant. 'Probeer alles en behoud het goede'. Welke vragen helpen ons bij onze zoektocht naar geluk en relevantie in het leven. Meer informatie ....... ..  .

 

16 november Oec. middaggebed 'Een litanie van hoop'

 

Op 16 november vindt in de Titus Brandsma

Gedachteniskerk in Nijmegen een oecumenisch

middaggebed plaats, geinspireerd door de Neder-

landse bisschop, Mgr. Schraven. Hij  werd in 1937 in

China met zeven metgezellen vermoord toen hij

weigerde 200 vrouwen over te dragen aan Ja-

panse soldaten. De bijeenkomst zal in het teken

staan van hedendaags verzet tegen geweld

tegen vrouwen. Meer informatie.......

 

29 november presentatie Pius Almanak, Baarn

Mgr. dr. Gerard de Korte zal  de Pius-lezing houden. Deze lezing zal worden ondersteund door mensen uit het veld die concreet vertellen hoe zij vanuit de katholieke identiteit de samenleving nieuwe impulsen geven. Voor ieder die als bestuurder op lokaal of regionaal niveau betrokken is bij geloof en kerk, wordt dit een bijeenkomst die inspiratie zal geven.In de Paaskerk, Oude Utrechtseweg in Baarn om 15.30 uur. Meer informatie.......

30 november Christendom en xenofobie

Naaste of vreemde?
De Mariënburgvereniging organiseert een ochtend waarin ze  in debat over de vraag of wij die Jesus Christus willen volgen voldoen aan zijn oproep: "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op". In de vorige aankondiging meldden wij dat in een aantal landen orthodoxe christenen openstaan voor op zijn minst angst voor de vreemdeling. Intussen zijn er ook groeperingen in Nederland die bepleiten dat onze westerse wereld slechts bestemd is voor de Joods-christelijke beschaving. Is dat waar? en horen we kerken over deze kwestie stelling nemen?

Sprekers: Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër,  - Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018, Gespreksleider Henk Baars. Dominicuskerk, Amsterdam.

Holkje van der Veer heeft een nieuw boek uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 mei presenteerde Trees

van Montfoort haar boek Groene Theologie. We maakten voor u

een recensie.

Women Inc heeft een sterke actie voor een betere medische behandeling van iedereen, mannen EN vrouwen, verschillende culturen, kortom oog voor individu en identiteit. Komt een mens bij de dokter.

--------------------------------------------------- Dit mooie artikel over het leven van de religieuzen in Nijmegen in deze tijd stond in de Nijmeegse Stadskrant .

-----------------------------------------------------

Hella van der Wijst, presenteerde onlangs haar boek 'Troost. Als je iemand mist'

Drijf-veer.jpg
troost.jpg

Holkje van der Veer, publiceerde deze boeken 'Verlangen als antwoord' en 'veer-kracht'.

verlangen als antwoord.jpg
Veerkracht.jpg

In het boek van Els Kloek ‘1001 vrouwen in de 20e eeuw’ staan ook vrouwen uit onze traditie vermeld

Laat je inspireren

 

op de website van De Bezieling

Op Klooster Magazine

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com