top of page

Andante conferentie juli 2021

Van 1 t/m 6 juni 2022 vindt in Riga, Letland, de zgn. General Assembly plaats. Deze bestaat uit studiedagen en de Algemene Ledenvergadering. Daar zal ook een nieuw bestuur gekozen worden.

 

We zoeken nieuwe afgevaardigden voor het Coordinating Committee van Andante (CoCoA). Hebt u interesse, vraag om nadere informatie: info@unkv.online.

Op 2 en 3 juli waren de digitale studiedagen van Andante met het thema

‘Our Voice, Our Life, Our Future. Empowerment of women and women’s

organisations.’ Het was fijn om elkaar weer te zien en gelukkig hielp de

techniek goed mee. We luisterden naar mooie voordrachten van sterke

vrouwen.

 

Zeezeilster en coach Stefanie Voss uit Duitsland, coachte ons door de

dilemma’s van het leven. Als je op problemen stuit, is haar motto: onder

ogen te zien dat de situatie zich nu eenmaal voordoet; dat het nuttig is

om helder te maken waar de situatie vandaan komt; en bepaal dan voor

jezelf een moment om erover te beslissen. Tobben helpt niet. Deze wijs-

heid klinkt eenvoudig maar werd doorleefd verteld aan de hand van haar

woelige wereldreis op een zeilboot. Ook al zit alles tegen, zorg dat je je

geen slachtoffer van de situatie voelt. Dit geldt ook voor organisaties.

Netwerken kunnen elkaar ondersteunen en met creatieve acties kan er

meer aandacht voor je boodschap ontstaan. Creativiteit werkt daarbij

beter dan vlijt.

 

Ondernemer Aiva Viksna uit Letland, sprak over hoe mentoren en de mensen die zij begeleiden (mentees) elkaar goed kunnen helpen. Binnen bedrijven en ook binnen organisaties. Beiden moeten open durven staan voor nieuwe invalshoeken en op elkaar durven vertrouwen. Dan kan er een lerende, uitdagende, motiverende situatie ontstaan waar beide partijen baat bij hebben. Zij zelf heeft hier veel ervaring en vooral ook plezier in.

 

Catherine Pepinster getuigde als katholieke journaliste uit het Verenigd Koninkrijk van de moeilijkheden die christelijke en vooral ook katholieke maatschappelijke actieve vrouwen ervaren. Zij zelf, maar ook vrouwelijke politici. De inspiratie vanuit het geloof is heel anders dan die vanuit partijpolitieke motivatie. Juist in een voornamelijk seculier land als het VK is het moeilijk dat verschil in het publieke debat duidelijk te maken. Helaas maken kerkmensen het voor actieve vrouwen ook niet altijd makkelijker om hun standpunten te verdedigen. Zij ziet een betere toekomst in het opkomen van vrouwelijke theologen die de nuances in het maatschappelijk en kerkelijk gesprek beter zichtbaar kunnen maken.

 

We deelden met de zusterorganisaties onze best practices van het afgelopen jaar. In Duitsland werkten ze aan het project Maria 2.0 en dit wordt vervolgd met ‘Maria schweige nicht’. In Zwitersland wordt 50 jaar vrouwenkiesrecht gevierd door op 1 augustus overal vrouwen te laten preken. Ook wordt er gewerkt aan het project ‘economie is zorg’ met een prijswinnend filmpje. In Duitsland was er op 17 mei, de dag van de heilige Junia, ook een vrouwenpreekdag. En ook bouwen de vrouwen daar aan de ‘Galerij van de onzichtbare arbeid’. Als laatste sprak Sybille Bader uit Zwitserland, vertegenwoordiger van Andante bij de Raad van Europa. Het ging o.a. over het organiseren van een stem voor vrouwen demonstranten in Wit Rusland, voor vrouwen in Turkije, dat het Verdrag van Istanbul heeft opgezegd. Met ons netwerk vertegenwoordigd bij de Raad van Europa, spelen we gelukkig al een poos een rol “om samen de wereld voor je huisdeur te veranderen”.

portretten andante.png

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page