top of page

Vriendin worden

Het netwerk komt graag in contact met donateurs en vrouwen die het netwerk een gezicht willen geven. Met uw bijdrage kan het ook volgende jaren vrouwen een gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, verdieping te vinden op belangrijke thema's voor katholieke vrouwen en eventueel samen naar buiten treden. 

Schrijf in het bericht of je: 

0  interesse hebt en graag de nieuwsbrief wilt ontvangen

0  donateur wilt worden à €15 per jaar (meer mag natuurlijk ook)

    op NL42 INGB 0001977676 t.n.v. Unie NKV, Eijgelshoven

0  belangstelling hebt voor een bestuursfunctie

Uw bericht is verstuurd.

bottom of page