top of page

De bijdrage voor deze dag is 15 euro.

Als u Vriendin bent/wordt is de bijdrage 10 euro.

Het is fijn als u de bijdrage overmaakt op NL42 INGB 0001977676 t.n.v. Unie NKV, Amersfoort.

thumbnail_afbeelding.png

Aanmeldformulier 14 feb 2020

Zingeving en ons leven van alledag 

bottom of page