top of page

 2e fase synode 2023-4

 

Op 26 april is in het Vaticaan een persverklaring uitgegeven inzake het besluit van

paus Franciscus om de deelname aan de synodebijeenkomst in oktober 2023 ook

open te stellen voor ‘niet-bisschoppen’: priesters, diakens, vrouwelijke en mannelijke

(priesters én broeders) religieuzen, en andere leken. U leest er HIER meer over.

Vanaf 31 maart werkt het project luisterendopweg.nl eraan.

U leest HIER hoe het in februari  met de Nederlandse delegatie in  Praag is verlopen,

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse

Religieuzen en het Bisdom Den Bosch boden op 7 december

een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale

kerk’. De vesper en webinar zijn HIER terug te kijken.

Het is niet verboden vrouwen om raad te vragen

Verslag van het webinar van 7 december 2022

“Het is niet verboden vrouwen om raad te vragen” aldus het advies van professor Myriam Wijlens tijdens het geslaagde webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’. “Uit het synoderapport klinkt wereldwijd duidelijk het pleidooi om de positie van vrouwen in de kerk te versterken”.

 

Afgelopen woensdag 7 december boden het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het bisdom van ‘s-Hertogenbosch een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk‘. Er was ruim belangstelling voor het webinar en de geluiden die we tot nog toe gehoord hebben, zijn enthousiast."Als er een conclusie te trekken is uit de eerste fase van de synode, dan is dat de ongelooflijke behoefte van mensen dat er naar hen geluisterd wordt.", zo vertelde Professor Wijlens. 

 

Eerste reacties

 

Bij Shirleni Blanken vanuit de migrantenkerk viel in het werkdocument de  gedeelde gemeenschapszin op. Zuster Pascale wees op de bijzondere internationale overeenkomsten. Jongere, Lucas Brinkhuis, zag openingen voor de groepen die die zich buiten de kerk inzetten voor vluchtelingen en het klimaat. En Mgr de Korte sprak over de manieren waarop priesters en bestuurders hun weg in het proces zoeken.

Jos Moons sj sloot het webinar af met een paar synodale tips. "Laten we dankbaar zijn want er is veel om dankbaar voor te zijn. Dat zo'n avond er is. Dat er zo'n prachtig werkdocument is, ook in het Nederlands. Dat inclusie en dialoog als waarden begroet worden, de kerk pelgrim is en leert. Laten we blijven luisteren, want het wordt beleefd als weldadig.

 

Dat vraagt ten eerste om een benieuwde houding, door te vragen 'vertel eens meer' in plaats van te reageren met 'ja maar'. Ten tweede, het kost moeite, want we moeten onszelf relativeren; het vraagt enige ascese. Tenslotte, zoek in het luisteren naar God."                                                                                                                

Laat uw stem horen voor de continentale fase in Praag

 

Met behulp van een korte vragenlijst kan iedereen vanuit zijn of haar parochie, gemeenschap, groep of individueel meedenken en input geven aan het vervolg van de synode. En dat is van belang want tot nu toe blijkt dat alle inbreng zeer serieus genomen wordt. Dit zijn de vragen:

Wat sluit in het werkdocument aan bij wat er speelt in de kerk van Europa?

Welke spanningen of verschillen van inzicht bepalen de kerk van Europa?

Wat zou met de kerken van de andere continenten als eerste besproken moeten worden?

 

U kunt de vespers en het webinar HIER terugkijken.

 

Het werkdocument voor de continentale fase kunt u via deze link openen.

De Nederlandse vertaling van dit document kunt u hier downloaden.

Achtergrond

Op 27 oktober jl. heeft het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het synodaal proces gepresenteerd. Het is door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle ontvangen verslagen vanuit de hele wereld, waaronder ons rapport ‘Zij heeft een verhaal’. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in de reacties vanuit alle andere delen van de wereld. Bijna alle verslagen pleiten voor hun volledige en gelijke participatie van vrouwen in de kerk. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.

 

Uitnodiging tot meepraten

Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

 

Werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’

Het werkdocument kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html. De Nederlandse vertaling leest u HIER.

 

2023_LOGO-NLSYNODE_partners.jpg
bottom of page