top of page
 

Netwerk van en voor Katholieke Vrouwen

Het netwerk komt voort uit de Unie NKV,

de landelijke koepel van katholieke vrouwenorganisaties. 

 

Waar staat de unie NKV voor?

* elkaar ontmoeten en verdieping zoeken rond thema’s op het gebied van levensbeschouwing en samenleving;
* opkomen voor vrouwen in kerk en maatschappij;
* samenwerken en krachten bundelen met elkaar en met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

Het netwerk wil minstens één keer per jaar een landelijke bijeenkomst organiseren over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. Wat raakt ons als vrouw? Met wie willen we ons verbinden? Waar kunnen we onze stem laten horen en hoe kunnen we anderen informeren over wat er gaande is in ons leven en in onze samenleving?

VANAF 15 januari 2024 is onze nieuwe website:
www.netwerkkatholiekevrouwen.nl

20230502_135512.jpg
bottom of page