groepsfoto
groepsfoto

press to zoom
Maria Lia Zervino pasfoto
Maria Lia Zervino pasfoto

press to zoom
Nathalie Becquart
Nathalie Becquart

press to zoom
groepsfoto
groepsfoto

press to zoom
1/12
wucwo assisi.jpg

Deel uw betrokkenheid

We willen bij het Netwerk graag samenwerken met mensen die zich betrokken voelen bij onze thema’s. Lijkt het u zinvol om op onze terreinen wat actiever met ons mee te denken of te doen, meldt u dan gerust bij ons aan. Naar gelang de aanmeldingen kunnen we dan ook onze ambitie verder bepalen. Hebt u nog vragen, stel ze gerust info@unkv.online. Hier leest u over ons thema Synode: zij heeft een verhaal   Hier leest u over ons thema Klimaat&geloof

synoderapport Zij heeft een verhaal_edited.jpg

De internationale opbrengst van de synode tot nu toe is vervat in dit filmpje. Op 1.23 zijn wij terug te zien!

<<<<<<<<<<<

Vervolg synodeproject

 

​Ons rapport is overhandigd aan de referent voor vrouw en kerk, Mgr. De Korte. Hij heeft het meegenomen in de diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom Den Bosch ‘Hoopvol luisterend naar Gods Geest’. En we werkten samen met de religieuzen in Nederland. Zij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw, van een kerkgemeenschap met een open hart. Dat is te lezen in de bijdrage van de Konferentie Nederlandse Religieuzen aan het Synodale Proces. Naar aanleiding van de Andante dagen in juni j.l. nemen we deel aan een projectgroep die

de synodeverhalen van de Europese vrouwenorganisaties verzamelt.

Er is veel belangstelling voor ons synodeproject ’Zij heeft een verhaal’  Het rapport is te downloaden via onze website, maar mensen gaan ook met de papieren versie aan de slag. Zodoende zijn we toe aan de tweede druk van ons rapport en die is nog (voor 2,50 incl verzendkosten) na te bestellen met dit bestelformulier.

 

Vriendinnenactie

 

We hebben ook de mogelijkheid voor onze Vriendinnen om gratis een rapport te ontvangen. Bent u vriendin en hebt u nog geen exemplaar, vraag het gerust aan! U kunt ook Vriendin worden (15 euro per jaar) en gratis 1 rapport ontvangen. Voor extra exemplaren gelden de tarieven van het bestelformulier.  

 

Na de overhandiging en presentatie van het rapport 'Zij heeft een verhaal', gaan we nu verder naar de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Die vraag willen we mede voorleggen aan alle deelnemers die hun e-mailadres hebben achtergelaten. U kunt zich ook nog hiervoor opgeven via info@unkv.online. Na de zomer sturen we een korte enquête rond met de vragen:

1) waar hebt u behoefte aan als vrouw in de katholieke kerk,

2) welke rol ziet u daarin voor het Netwerk Katholieke vrouwen daarbij en

3) met welke deskundigheid of talent zou u daar aan bij kunnen dragen?  

 

Drie vragen om alvast over na te denken. U kunt ons mailen of na de zomer kunt u uw antwoord geven via onze korte digitale enquête. We zien uit naar uw inbreng zodat we kunnen inspelen op de behoefte die er leeft in het land.

Podcast Dolle Maria's

Graag wijzen wij u op een interessante productie voor katholieke vrouwen (en mannen) die midden in het leven staan. Op 2 mei 2022, het begin van de Mariamaand, lanceren Celine Timmerman en Laetitia van der Lans een nieuwe serie: Dolle Maria’s. In deze serie praten Laetitia uit Deventer en de Haagse Celine iedere aflevering met een gast over een knoop rond leven en dood, liefde en relaties, vrouw en kerk, seksualiteit en opvoeding. Dit doen zij naar het voorbeeld ‘Maria die de knopen ontwart’.

Lees er HIER meer over.

 

Bezinning door Holkje van der Veer

Deze afgelopen paaszondag sprak Zr. Holkje van der Veer over Pasen als de geboorte van geloof, van de geboorte van hoop en de taal van het hart. Juist ook door en voor vrouwen. U kunt het HIER terug kijken.

Synod_NL-logo_edited_edited.jpg

Stem van katholieke vrou-wen klinkt door in nationaal synoderapport

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) is verheugd dat de bijdrage van ruim 2200 katholieke vrouwen doorklinkt in het nationale synoderapport dat door de Nederlandse bisschoppen-conferentie naar Rome is gestuurd. Aangemoedigd door de hoopvolle boodschap van de Vaticaanse persconferentie over deze eerste fase van de synode is het NKV van harte bereid om actief bij te dragen aan het voortgaande luisterproces in de katholieke kerk. Lees HIER onze hele reactie.

Laudato Si' (800 x 450 px)_edited.jpg

De maand van de schepping is van 1 september t/m 4 oktober. Op de website van de Nederlandse Laudato Si Alliantie vindt u tips voor de liturgie. Internationaal is er ook een activiteitengids gemaakt. En op 18 november is er het Nederlandse Laudati Si evenement 'Van klimaatdepressie naar duurzame hoop.'

Sterrennacht-in-de-Sinai-400x250.jpg

Melaniadag

Op 15 oktober is er  een Melaniadag om 13.00 uur in het Graalhuis in Utrecht.

Meld u hier aan.

 Informatie over Melania vindt u HIER.

Maria Lia Zervino pasfoto.jpg
 Vrouwen gaan in de Rooms-Katholieke Kerk meepraten over bisschopsbenoemingen
Er zijn drie vrouwen benoemd door de paus in een Dicasterium. Dit is  binnen de Romeinse Curie te vergelijken met een ministerie. In dit geval gaat het om de instantie die de paus adviseert bij en verantwoordelijk is voor de benoeming van bisschoppen wereldwijd. Tot nu toe waren alleen kardinalen en aartsbisschoppen lid daarvan.
Lees er HIER meer over.


 
Andante Study Days Lizari 2022.jpg
Andante
Van 1 tot 6 juni waren de studie-dagen van Andante in Letland met het thema 'een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrou-wen"  Nadere informatie leest u HIER.
kopie-van-kopie-van-catherina-of-siena-iii.png

Dominicaanse spiritualiteit

Van 10-16 oktober organiseren zr. Catharina Al uit Nijmegen en zr. Amata Mueller uit Sittard een reis in de voetsporen van Catharina van Siena. Een vooraankondi-ging.

wegen-met-zegen-208x300.jpg

Wegen met zegen

Dominicanes en fervent wandelaar Marga Zwiggelaar is een van de auteurs van een boek en een website over een meerdaagse pelgrimswandel-tocht door de Overbetuwe.

logo WUCWO_edited.jpg

WUCWO

van 13 tot en met 20 mei 2023 organiseert WUCWO, de organisatie voor katholieke vrouwen wereldwijd, een conferentie in Assisi, vooraf gegaan door een audientie bij Paus Franciscus. Alle vrouwen zijn welkom. Lees er HIER meer over.

fratelli tutti.jpg

Fratelli tutti

4 okt verschenen.

HIER leest u er meer over.