Tips: agenda

In deze tijden van corona werkten alle christelijke kerken samen voor een hele dag voor gebed en gesprek. Er is een website gemaakt door de kerken: 'niet.alleen.nl'. Er zijn nog digitale kerkdiensten en we zien veel meer naar elkaar om.

Lichtpuntjes in onzekere tijden.

Op 28 april hield Hendro Munsterman een online college over wel of geen vrouwelijke diakens in de katholieke kerk.

Hier terug te kijken.

Op 29 april verscheen een nieuw boek over Catharina van Siena en een film op internet. Meer informatie.....

In verband met Corona  zijn hier wat tips om te bekijken:

Het Nederlands Dagblad heeft een openbaar gratis overzicht van alle vieringen die online te volgen zijn. 

 

De paus heeft een bijzonder Urbi et Orbi uitgesproken. De uitzending hiervan kunt u hier terug kijken. En iedere ochtend om 7.00 uur viert de paus de mis in Casa Santa Marta. Live te volgen op het YouTube kanaal van het Vaticaan.

Allerlei religieuze leiders in Nederland maakten een boodschap voor hoop en vertrouwen.

Het tijdschrift van de Internationale School voor Wijsbegeerte staat vol met recensies, interviews, boeksignaleringen, trends en voorpublicaties.

 

De Museumkaart geeft tips over online collecties en andere activiteiten van de Nederlandse musea, zoals het Rijksmuseum.

 

The School of Life biedt Engelstalige video's en artikelen over een breed scala onderwerpen uit het leven van alledag.

 

Op de websites van enkele filmfestivals kun je tijdeljk, gratis films bekijken, zoals de festivals van Rotterdam en Heerlen.

 

De Theaterkrant verzamelde de streams en registraties van theatermakers, zoals Musis in Arnhem.

18 feb t/m 29 aug 2021 Catharijne Convent

Maria Magdalena centraal

De figuur van Maria Magdalena is in de loop van de kunstgeschiedenis een dankbaar onderwerp voor schilders geweest. Vooral de opvatting dat zij een gewezen prostituee zou zijn geweest en na haar bekering een boetvaardig leven zou hebben geleid, maakte van haar de verpersoonlijking van een vreemde combinatie van erotiek en ascese.

De expositie, die loopt van 18 februari tot en met 29 augustus 2021, toont “de rijke, paradoxale en continue ontwikkelende beeldvorming rondom deze mysterieuze Bijbelse vrouw”, aldus het rijksmuseum voor christelijke kunst.

Meer informatie.........

Holkje van der Veer heeft een nieuw boek uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trees van Montfoorts boek Groene Theologie  is het Theologisch

Boek van het Jaar! We maak-

ten voor u een recensie. Trees komt ook naar onze studiedagen in Baden Baden. 

Het tijdschrift Perspectief heeft een special gemaakt met 11 vrouwelijke theologen. Dit nummer is ontstaan naar aanleiding van de ophef rond de uitgave van het boek ‘Spirituele oecumene, over de vele vormen van gezamenlijke en individuele omgang met God’. In dit boek komen 52 theologen aan het woord, van wie er 2 vrouw zijn. Dat kwam de redacteuren op veel kritiek te staan. Zijn er dan geen vrouwelijke theologen die over deze thematiek belangrijke dingen te zeggen hebben? Zeker wel zoals mag blijken uit dit nummer.

--------------------------------------------------- Dit mooie artikel over het leven van de religieuzen in Nijmegen in deze tijd stond in de Nijmeegse Stadskrant .

-----------------------------------------------------

Drijf-veer.jpg

Heer, samen met velen richt ik mij tot U,

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Laat je inspireren

 

op de website van De Bezieling

Op Klooster Magazine

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com