Zingeving en ons leven van alledag

Vrijdagmiddag 14 februari  2020

Titus Brandsmacentrum Nijmegen

 

 Het Netwerk Katholieke Vrouwen organiseert een ontmoe-tingsmiddag rond  het thema ‘zingeving en ons leven van alledag’. Welke vragen over zingeving stel je jezelf tussen het opvoeden van je kinderen door of bij het aangaan van relaties privé en in je werk? En met wie heb je het daarover?

De zoektocht en het verlangen naar houvast, inspiratie en de zin van het leven lijkt terug van weggeweest. Kijk naar tele-visieprogramma’s als ‘kijken in de ziel’ met (o.a.) religieuze leiders. Of de interviews van Fokke Obbema in de Volkskrant.

Met bekende vragensteller Hella van der Wijst en pastor Eva Martens leggen we deze middag zingevingsvragen bloot en delen we verschillende inzichten over ons zoeken naar geluk en relevantie; over je weg als ouder/ opvoeder,

maar ook als dochter vanuit je eigen achtergrond.

Meld je HIER aan uiterlijk 1 februari 2020.

 

Locatie: Titus Brandsma Memorial

Stijn Buijsstraat 11

6512 CJ  Nijmegen

Prijs 15 euro (incl lunch)

10 euro voor Vriendinnen.

Overmaken naar NL42INGB0001977676 

tnv Unie NKV, Amersfoort

 

 

Foto: Eva Martens                                      Foto: Ruben Timman

 

 

 

 

 

 

 

Programma

12.30 uur Welkom, lunch

13.15 uur Voorzitter NKV, Maria van Schaijik

13.20 uur Hella van der Wijst begeleidt het gesprek

14.20 uur aankondiging programma na de pauze

14.30 uur pauze

15.00 uur Eva Martens begeleidt het gesprek

16.00 uur Afronding thema

16.30 uur Naborrelen

Literatuur die hierbij kan inspireren:

​​Thijs Caspers (red.):

  ‘Eigen zinnen’. Over eigen drijfveren in het werk.

Claartje Kruijff:

  ‘Leegte achter de dingen

Hella van der Wijst:

  ‘Troost, als je iemand mist

Fokke Obbema:

  ‘De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van het bestaan

Dagblad Trouw

  'Zin in het alledaagse'

 

© 2017 by Netwerk Katholieke vrouwen. Proudly created with Wix.com